https://www.kertetnevelek.hu/

Adatvédelmi Szabályzat

A  https://www.kertetnevelek.hu  weboldal, feldolgozza a látogató/megrendelő (továbbiakban látogató) által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

A személyes adatok forrása

 1. A kezelő a látogató beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet a webshopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze.  A https://www.kertetnevelek.hu oldalra látogató a megrendelésnél, valamint a hírlevél feliratkozás során megadott alábbi adatai: név, cím, e-mail cím, telefonszám, érdeklődő üzenetének szövege;
 2. A kezelő csak a látogató/megrendelő azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;
 3. A kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.


Az adatfeldolgozás célja

A kezelő a látogató személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

 1. Regisztráció a honlapon;
 2. A látogató által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);
 3. A látogató és a kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;
 4. Közvetlen kapcsolatfelvétel: a megadott személyes adatokat a látogató hozzájárulásával a https://www.kertetnevelek.hu automatikusan megküldi a szolgáltatás tulajdonosa, Dudás Attiláné őstermelő részére kapcsolatfelvétel céljából;
 5. https://www.kertetnevelek.hu üzemeltetője a szükséges mértékben felveheti a kapcsolatot az érdeklődőkkel telefonon vagy elektronikusan;
 6. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

A látogató személyes adatait feldolgozó harmadik felek a kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a kezelő és a látogató közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A kezelő alvállalkozói:

 • Webáruház rendszer (Webnode AG);
 • Szállító társaság;
 • Weboldal statisztika (Google analytics).

A látogató jogai

A rendelettel összhangban a látogató jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban, e-mailben kérhető: nevelemakertem@gmail.com;

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A személyes adatok védelme

1. A kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

1. A látogató megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. A látogató elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. A kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek 2023.01.23.